terms

Vilkår for brug

Kunden erklærer ved at oprette en bruger, at være forpligtet af og indforstået med følgende vilkår for brug:

1. GENERELT

Alle bestillinger modtaget via www.remindiing.dk behandles efter disse handelsbetingelser.

2. OPLYSNINGER OM TJENESTEUDBYDEREN

Hjemmesiden www.remindiing.dk ejes og drives af EC. Installation (tjenesteudbyderen).

Remindiing's SE nummer: 31038103

Tjenesteudbyderen’s hovedaktivitet vedrører et online serviceprogram til påmindelse om reklamations- og garantifrister’s udløb via hjemmesiden www.remindiing.dk for købte varer.

Tjenesteudbyderen har hjemsted på adressen Ejbyvej 11, 4623 Lille Skensved, CVR nr. 14146857.

Tjenesteudbyderen kan kontaktes på telefonnummer 60 66 80 08 eller e-mail info@remindiing.com.

3. ANSVARSBEGRÆNSNING

Tjenesteudbyderen er ikke erstatningsansvarlig for direkte og/eller indirekte tab, herunder driftstab og mistet avance, som kunden lider på grund af manglende, mangelfuld eller forsinket påmindelse om en reklamations- eller garantifrists udløb.

Tjenesteudbyderen er desuden uden ansvar overfor kunden, såfremt der foreligger force majeure. Som force majeure anses blandt andet krig og mobilisering, naturkatastrofer, strejker, lockouts, ildebrand, nedbrud på elektricitets- eller telekommunikationsnetværk, forsinkede eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, beskadigelse af produktionsapparat, edb-virus, uarbejdsdygtighed hos nøglepersoner, import- og eksportreguleringsforhold samt andre forhold uden for Tjenesteudbyderen’ kontrol.

4. DATABEHANDLING

De af kunden videregivne/indtastede oplysninger på hjemmesiden vil blive lagret af Tjenesteudbyderen i dennes database med det formål at bruge oplysningerne til den videre databehandling (behandling af kundens bestilling).

Når kunden registrerer et produkt på www.remindiing.dk, bliver kunden registreret som kunde. De personlige oplysninger, som vi registrerer, er: produktnavn, udløbsdato, produktkategori og e-mail. Andre personlige oplysninger er valgfrie, herunder: navn, adresse og telefonnummer.

Oplysninger afgivet til Tjenesteudbyderen videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

5. LØBETID OG OPSIGELSE

Aftalen mellem kunden og Tjenesteudbyderen er løbende og fortsætter indtil denne opsiges af en af parterne.

Aftalen ophører dog automatisk, når reklamations- eller garantiperioden ophører for det konkrete produkt.

Kunden vil til enhver tid kunne slette sin konto.

6. VÆRNETING OG LOVVALG

Enhver tvist mellem Tjenesteudbyderen og kunden skal afgøres ved byretten i København efter dansk rets almindelig regler.

******

X
X

Registrer deg nå

Koble til et sosialt nettverk eller fyll ut feltene, for å oprette en bruker.

Registrer med FacebookRegistrer med TwitterRegistrer med Google+
Eller