terms

Vilkår for brug

Kunden erklærer ved at oprette en bruger, at være forpligtet af og indforstået med følgende vilkår for brug:

1. GENERELT

Alle bestillinger modtaget via www.remindiing.dk behandles efter disse handelsbetingelser.

2. OPLYSNINGER OM TJENESTEUDBYDEREN

Hjemmesiden www.remindiing.dk ejes og drives af EC. Installation (tjenesteudbyderen).

Remindiing's SE nummer: 31038103

Tjenesteudbyderen’s hovedaktivitet vedrører et online serviceprogram til påmindelse om reklamations- og garantifrister’s udløb via hjemmesiden www.remindiing.dk for købte varer.

Tjenesteudbyderen har hjemsted på adressen Ejbyvej 11, 4623 Lille Skensved, CVR nr. 14146857.

Tjenesteudbyderen kan kontaktes på telefonnummer 60 66 80 08 eller e-mail info@remindiing.com.

3. ANSVARSBEGRÆNSNING

Tjenesteudbyderen er ikke erstatningsansvarlig for direkte og/eller indirekte tab, herunder driftstab og mistet avance, som kunden lider på grund af manglende, mangelfuld eller forsinket påmindelse om en reklamations- eller garantifrists udløb.

Tjenesteudbyderen er desuden uden ansvar overfor kunden, såfremt der foreligger force majeure. Som force majeure anses blandt andet krig og mobilisering, naturkatastrofer, strejker, lockouts, ildebrand, nedbrud på elektricitets- eller telekommunikationsnetværk, forsinkede eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, beskadigelse af produktionsapparat, edb-virus, uarbejdsdygtighed hos nøglepersoner, import- og eksportreguleringsforhold samt andre forhold uden for Tjenesteudbyderen’ kontrol.

4. DATABEHANDLING / Privatlivspolitik – indsamling og anvendelse af personoplysninger

Behandling af personoplysninger – opfyldelse af kontrakt

De af kunden videregivne/indtastede oplysninger på hjemmesiden vil blive lagret af Tjenesteudbyderen i dennes database med det formål at bruge oplysningerne til den videre databehandling (behandling af kundens bestilling).

Når kunden registrerer et produkt på www.remindiing.dk, bliver kunden registreret som kunde. De personlige oplysninger, som vi registrerer, er: produktnavn, udløbsdato, produktkategori og e-mail. Andre personlige oplysninger er valgfrie, herunder: navn, adresse og telefonnummer.

Oplysninger afgivet til Tjenesteudbyderen videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. I forbindelse med din registrering hos Remindiing har du indtastet en række personoplysninger, herunder særligt

 

• Din e-mailadresse
• Produktnavne
• Udløbsdato på produkter
• Produktkategori

 

Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med ekspederingen af din registrering, da det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores del af servicen.

Oplysninger som er frivillige at udfylde er følgende:

 

• Dit navn
• Din adresse
• Dit telefonnummer

 

Behandling af personoplysninger – samtykke

Hvis du har sat kryds i boksen ”ja, jeg giver samtykke til, at I må kontakte mig pr. e-mail med nyhedsbreve”, behandler vi din e-mailadresse, indtil det ikke længere er relevant. Det vil i praksis sige, indtil du gør os opmærksom på, at du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra os.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du enten gøre ved at benytte linket i bunden af vores e-mails eller ved at kontakte os på info@remindiing.com og oplyse, at du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve.

 

Datasikkerhed

Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

 

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til

Remindiing
CVR-nr. 31038103
Ejbyvej 11, 4623 Lille Skensved
Tlf.: 40734460
E-mail: info@remindiing.com

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af service) vil blive slettet 6 måneder efter, at du har modtaget din service.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse (så vi kan sende dig vores nyhedsbrev og relevante tilbud), kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.

 

Hvis du ønsker at klage over Remindiings behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

5. LØBETID OG OPSIGELSE

Aftalen mellem kunden og Tjenesteudbyderen er løbende og fortsætter indtil denne opsiges af en af parterne.

Aftalen ophører dog automatisk, når reklamations- eller garantiperioden ophører for det konkrete produkt.

Kunden vil til enhver tid kunne slette sin konto.

6. VÆRNETING OG LOVVALG

Enhver tvist mellem Tjenesteudbyderen og kunden skal afgøres ved byretten i København efter dansk rets almindelig regler.

******

X
X

Opret bruger

Forbind med et socialt netværk eller udfyld felterne, for at oprette en bruger.

Opret med facebookOpret med TwitterOpret med Google+
Eller